plantkydd буга зэвүүн sds шошго

Үйлдвэрлэлийн орчин

Хамтын ажиллагааны түнш

SDS Search - ExxonMobil- plantkydd буга зэвүүн sds шошго ,SDS Search; Язык интерфейса : русский (Изменить ) × Поиск бюллетеней по безопасности продуктов (SDS) Не удалось найти бюллетень по безопасности? Начните поиск в …K ? D P B H G G U ? = B > J H J : K I J ? > ? E B L ? E B6'6 '%7 ( W l h l k _ d p b h g g u c ] b ^ j h j Z k i j _ ^ _ e b l _ e v f h ` _ l \ d e x q Z l v h l ^ h k _ d p b c b f _ _ l i j h k l h c b d h f i Z d l g u ...



Безбедносни лист - SDS / PDS

Ревизијски број: 1 Датум ревизије: јул 25, 2019 2 of 13 Delo Syn-Gear HD SAE 75W-90 SDS : 44922 2.3 Друге опасности Није применљиво ОДЕЉАК 3 САСТАВ/ ИНФОРМАЦИЈЕ О САСТОЈЦИМА 3.2 Смеше Овај материјал је смеша.

B G N H J F : P B H G ? G E B K L A : ; ? A H I : K G H K L

B f _ g Z I j h ^ m d l Z Á - / & « ! ( ( % « ¦ ~^ Ç Z v } Ì } u t I j _ j Z [ h l _ g h b a ^ Z g b _ ^ Z l Z 2015/02/10 < _ j k b y 2.1 P264 > Z k _ b a f b y l j t p _ l _ k l Z j Z l _ e g h k e _ ^ m i h l j _ [ Z

Безбедносни лист - SDS / PDS

Ревизијски број: 2 Датум ревизије: дцма 02, 2020 3 of 10 Delo 100 Motor Oil SAE 40 SDS : 44453 4.3 Индикација потребе за хитном лекарском помоћи или специјалним лечењем Није применљиво. ОДЕЉАК 5 МЕРЕ ГАШЕЊА ПОЖАРА 5.1 Средства за гашење

Безбедносни лист - SDS / PDS

sds : 44509 Инхалација: Не очекује се да буде штетно ако се удише. Садржи минерална уља на бази нафте. Може изазвати иритацију респираторних органа или …

Информационен лист за безопасност

Информационен лист за безопасност Страница: 1/21 basf Информационен лист за безопасност съгласно Директива (eg) nr.1907/2006

БУРГИИ SDS MAX - Valeriiom

Бъдете в крак с всички промоции, като се регистрирате за нашия бюлетин

Безбедносни лист - SDS / PDS

sds : 44915 ОДЕЉАК 6 МЕРЕ ПРИ СЛУЧАЈНОМ ИСПУШТАЊУ 6.1 Личне мере предострожности, заштитна опрема и процедуре за хитне случајеве Елиминисати све изворе горења у близини изливене материје.

TE-CX (SDS plus) - Твердосплавные буры - Hilti Россия

Hilti Твердосплавные буры - TE-CX (SDS plus) - Бур с хвостовиком TE-CX (SDS plus) с 4-гранной твердосплавной головой для бурения отверстий для анкеров в железобетоне